3 februari 2020

Adrz kiest voor Trainews Media

Adrz is een algemeen ziekenhuis met locaties in Goes, Vlissingen en Zierikzee. De kernwaarden van Adrz zijn ‘betrouwbaar’ en ‘gastvrij’. Adrz zoekt verbinding met de patiënt, de Zeeuw, de maatschappij en andere belangrijke doelgroepen.

Eén van de uitgaven van het ziekenhuis is Michiel. Dit blad wordt drie keer per jaar gemaakt. Verder wordt drie maal per jaar de huis aan huis krant Onze Zorg verspreid. Trainews Media verzorgt sinds 2020 deze bladen van A tot Z. Dat wil zeggen dat vormgeving, content (zowel tekst als fotografie), drukwerk en de verspreiding door ons worden verzorgd. Uiteraard in nauwe samenwerking met afdeling Communicatie & Marketing van Adrz. Het ziekenhuis werkt vanuit de belofte ‘Zorg voor elkaar’. Deze slogan kom je overal tegen in de uitingen van Adrz

Michiel
Michiel wordt gedrukt in een oplage van 3.500 stuks en verspreid via de locaties van Adrz in Goes, Vlissingen en Zierikzee. Het kleuren magazine heeft een glossy uitstraling en is daarmee een echt bewaarnummer. Michiel spreekt een breed publiek aan. Adrz geeft hiermee een inkijkje in de manier waarop zij naar zorg, Zeeland en samenwerking binnen de zorg kijken. Michiel is een mooi blad en is interessant om te lezen tijdens een lang of kort verblijf in het ziekenhuis.

Onze Zorg
Onze Zorg is een echte huis aan huis krant. Deze wordt drie keer per jaar verspreid op Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland. De oplage hiervan is 100.000 exemplaren.

Participeren
De uitgaven van Adrz bieden mogelijkheid tot participatie. In overleg met Adrz is het mogelijk voor organisaties om zichtbaar te zijn in het magazine Michiel of de huis-aan-huis krant Onze Zorg. Neem contact op met Trainews Media voor de mogelijkheden.

Categorieën:

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten